Asya na ini yana akon inadlaw, na ayun ako kay mas masayun na kuntra han akon una na mga semana. 


Han usa ko liwat na TN, mayda ko naliwat bago nga notebook nga para akon mga lista hin bisan la ano. 


Na ayun ako pag pinan lista yana na mga panahon. 


Ngan malipayun ako yana kay malimpyu it akon lamesa ngan mga shelf na ada ha bawbaw. Kutob daw la ini san-o. 😹

Advertisements

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑