Asya ini nak ginkalisangan yana bug-os na aga.

Nanhimo ako mga labels para akon planner ngan mga surat or kun ano la magagamitan kay igbus la ako maka palit kagabi kanan Classiky (Japan brand) na pads ma kantidad unta $50. Maupay nala nakaundang ako ugsa ko na pidlit an “checkout”. 😹 Subad ko nala maguti an ira porma nira. 

Advertisements

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑