Nag tutuon ako yana hin pag himo hin video, pero testing pala ini yana ngada nga ma suheto ko na. Papakita ko la dinhi kun gin aano ko pag himo hin notebook nga gagagmiton ko para akon journal. Masayun la ano? 

Buwas liwat. 😘

Advertisements

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑